به سایت خوش آمدید!

استاد تولید و فرآوری گیاهان دارویی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
گروه علوم باغبانی
تاریخ تولد: 20 مهر سال 1336
محل تولد: تهران
وضعیت تاهل: متاهل (دارای 3 فرزند)
آدرس پستی: 381-16415، تهران، ایران
تاریخ وفات: 29 خرداد سال 1389

سوابق تحصیلی

کارشناسی: علوم گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، ایران، 1364.

-